Tilbake til startsiden

Dette er en vanntro (drikkekar) for hester som opprinnelig sto ved Skui. Hestene hadde en lang bakke foran seg oppover mot Sollihøgda.

Vanntroen ble senere flyttet til Kadettangen, så til Gyssestad og til slutt til Tanumveien, nedenfor Tanum skole.

Det fortelles at skomaker Pettersen bodde i et lite hvitt hus i nærheten av vanntroen ved Tanumveien. Han ble selvfølgelig kalt Vanntro-Pettersen. Dette kan han neppe ha likt, siden han var en dypt religiøs mann. Han var en ivrig kirkegjenger, hadde langt hvitt skjegg og så ut som en gammel profet. Huset han bodde i, ble revet i forbindelse med en veiutvidelse i senere tid.

Vanntroen er en del av Asker og Bærum Historielags fadderordning.


Kilde:

Bærumskart

Harald Kolstad. Lokalhistoriker

 

 

 

  

Vanntroen som nå står l Tanumveien.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Vanntroen ved Tanumveien

Se også Detaljkart