Tilbake til startsiden

Tyslandsløkken (Tysklandsløkken) var en av de eldste husmannsplassene under Skui og er nevnt i dokumenter fra 1771. Den lå litt syd for Jarenveien 1.
Se Kart med historiske navn (velg "Økri")

Plassen ble utskilt som eget bruk en gang før 1865, og Andreas Madsen ble da selveier.
Andreas Madsen var vertshusholder. Sønnen var smed.

I 1865 hadde de på Tyslandsløkken 1 ku, 1 kalv, 6 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne hvete,
3/8 tønne bygg og 1/4 tønne havre.

Etter 1945 ble bruket solgt til Bærum kommune som rev husene og oppførte boliger.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Tyslandsløkken (Tysklandsløkken) lå bak til høyre på dette bildet. Sett fra syd.
Bidet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Tyslandsløkken (Tysklandsløkken)