Tilbake til startsiden

Tysland (Tyskland) var et bruk som trolig ble utskilt fra Skui omkring 1850.

Det opprinnelige navnet var Tyskland, men etter andre verdenskrig (1940−1945) ble Tyskland forbundet med noe negativt, og navnet ble Tysland.
Det er uklart hva det opprinnelige navnet kommer av.

Veifarende kunne få en seng og enkel servering på Tyskland.

I 1865 hadde de 1 ku, 1 kalv, 3 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne hvete, 1/4 tønne bygg og
1 1/2 tønne havre. De satte 2 tønner poteter.

I 1920 ble bruket solgt til Bærum småbrukerlag som startet en kooperativ forretning, senere
Skui Samvirkelag
. Forretningen ble senere en avdeling av Bærum samvirkelag.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Bærumskart

 

 

 

  

Tysland (Tyskland) lå i dette området. Skui Dagligvarebutikk, tidligere Skui Samvirkelag, ligger utenfor bildet til venstre. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning


Tysland (Tyskland)

Denne stua, Tyslandstua (Tysklandstua), lå der vi ser en lekeplass på det øverste bildet. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
På Tysland (Tyskland) kunne man få enkel servering. Kilde: Harald Kolstads bildesamling