Tilbake til startsiden

Tuemyr naturreservat ble opprettet i 1981.

Dette er et lite, vakkert myrreservat nordøst for Sandungen i Vestmarka. Myra ligger i en slak nord-sydgående dal med en delvis slyngende bekk. Området er omgitt av slake skogsåser. Berggrunnen er permiske dagbergarter (250−300 millioner år gamle vulkanske bergarter) som gir et godt næringstilsig i grunnvannet. Det gir en artsrik flora.

Formålet med fredningen er å bevare en intakt flatmyr med rik og frodig vegetasjon.


Kilder:

Lovdata

Store norske leksikon

 

 

 

 

 

  

Tuemyr naturreservat

Tuemyr naturrreservat. Kilde: Bærumskart
Tuemyr naturreservat