Tilbake til startsiden

1. Tanum speidergruppe
1. Tanum speidergruppe ble stiftet 25. mars 1955

1. Tanum speidergruppe har Kvik-hytta (Kvikkhytta) som møtested. Den ligger i Tanumskogen ca. 500 meter øst for Tanum skole. Se detaljkart

På nettstedet abspeiderne.no sto følgende i 2020:
Bever (1.−2. klasse)
Tanum speidergruppe har beverspeiding. Beverarbeidet gir tilbud om å starte som speider allerede i 1. og 2. klasse. Det er bevermøter hver tirsdag med oppmøte ved Tanum skole fra klokken 18:00. Tilbudet er tilpasset aldersgruppens utviklingstrinn. Allerede i 6-årsalderen har barn en klar opplevelse av vennskap og samhold. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Småspeiderflokken (3.−5. klasse)
Småspeiderne har voksne ledere, gjerne foreldre som har barn i gruppen. De får hjelp av rovere på 16 år. Vi møtes på Kvik-hytta i Tanumskogen hver tirsdag mellom kl. 18:00 og 19:00.
I småspeider'n har vi det gøy sammen. Vi leker og er mye ute i naturen. Vi drar på både dagstur og overnattingsturer i Vestmarka.

Troppen (5.−10. klasse)
Troppen drives av troppsleder, sammen med roverne. Det er troppsmøter første tirsdagen i hver måned og en eller to troppsturer i året. Troppen er videre organisert i patruljer, der hver patrulje har en patruljefører (PEFF) og en assistent (ASS) som er ansvarlig for å drive patruljen. Patruljene har jevnlige møter hos hverandre der de har flere forskjellig aktiviteter, og jobber med ferdighetsmerker. Patruljene drar også på patruljeturer til våre hytter i Vestmarka, og andre steder.

Vallak roverlag (16−29+ år)
Roverlaget ble stiftet i 1965. I dag er vi rundt 20 aktive rovere. Vi er aktive og synlige og drar på mange morsomme turer og har regelmessige møter på Kvik-hytta rett etter troppsmøtene.

Jong speidergruppe, som senere ble slått sammen med Tanum speidergruppe, disponerer bygningene på Stovivollen. De fikk restaurert seterhuset i anledning arkitekturvernåret i 1975, med støtte fra Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren.


Foreningen Kvik
Foreningen Kvik ble startet i 1913 av Julie Halvorsen. Kvik var for jenter mellom åtte og 17 år.
I formålsparagrafen sto det: "Foreningen KVIK har til formål at deres medlemmer skal hjelpe hverandre til at bli snille og gode mennesker, lydige, sannferdige og høflige ute og hjemme."
Julie Halvorsen var "prims motor".

Foreningen holdt møter i Sandvika Menighets hus (nå Pinsekirken) hver uke. Møtene hadde et religiøst preg med blant annet sang og opplesing av oppbyggelige litteratur. De laget gaver til sjøfolk, som de sendte via Sjømannsmisjonen. De drev også med dans og fremføring av skuespill.

Ved hjelp av private midler og stor dugnadsinnsats skaffet de tomt og reiste Kvik-hytta (Kvikkhytta) i Tanumskogen. Hytta ble et samlingssted og utgangspunkt for turer i nærområdet.
Se detaljkart

En søndag hver vår sang jentene i KVIK i Tanum kirke.

I krigsårene 19401945, da foreningsaktivitet var vanskelig, samlet Julie Halvorsen jentene i sitt private hjem.

Kvik-hytta ble gitt som gave til menighetene i Bærum, som benyttet den til sommerarrangementer. Etter mye hærverk, opphørte denne bruken i 1969.

Fra 1977 ble eiendommen leid ut til 1. Tanum speidergruppe (se ovenfor). Kommunen bidro med
21 000 kroner til nødvendig vedlikehold. Øvrige kostnader er (2023) dekket av speiderne og de fire nærmeste menighetene.


Kilder:

Speiderhistorisk leksikon

Facebook

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Ilebekk, Anders. (2023). Kvik-hytta og kvikianerne. Årbok for Asker og Bærum historielag
nr. 64.
Kan lånes på bibliotekene i Bærum

 

Se også Detaljkart

1. Tanum speidergruppe og foreningen Kvik

Sommerleirer og turer speidergruppen har vært med på.
Kilde: Speiderhistorisk leksikon
Jenter fra foreningen Kvik skal på utflukt (1933?). Kilde: Bærum bibliotek
Kvik-hytta (Kvikkhytta).
1. Tanum speidergruppes møtested. Tidligere møtested for pikeforeningen Kvik
.

Bildet er tatt i 2024. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Bålplass og gapahuk ligger rett syd for hytta. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning