Tilbake til startsiden

1. Tanum speidergruppe ble stiftet 25. mars 1955

1. Tanum speidergruppe har Kvikkhytta (Speiderhytta) som møtested. Den ligger i Tanumskogen ca. 500 meter øst for Tanum skole. Se detaljkart

På nettstedet abspeiderne.no sto følgende i 2020:
Bever (1.−2. klasse)
Tanum speidergruppe har beverspeiding. Beverarbeidet gir tilbud om å starte som speider allerede i 1. og 2. klasse. Det er bevermøter hver tirsdag med oppmøte ved Tanum skole fra klokken 18:00. Tilbudet er tilpasset aldersgruppens utviklingstrinn. Allerede i 6-årsalderen har barn en klar opplevelse av vennskap og samhold. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Småspeiderflokken (3.−5. klasse)
Småspeiderne har voksne ledere, gjerne foreldre som har barn i gruppen. De får hjelp av rovere på 16 år. Vi møtes på Kvikkhytta i Tanumskogen hver tirsdag mellom kl. 18:00 og 19:00.
I småspeider'n har vi det gøy sammen. Vi leker og er mye ute i naturen. Vi drar på både dagstur og overnattingsturer i Vestmarka.

Troppen (5.−10. klasse)
Troppen drives av troppsleder, sammen med roverne. Det er troppsmøter første tirsdagen i hver måned og en eller to troppsturer i året. Troppen er videre organisert i patruljer, der hver patrulje har en patruljefører (PEFF) og en assistent (ASS) som er ansvarlig for å drive patruljen. Patruljene har jevnlige møter hos hverandre der de har flere forskjellig aktiviteter, og jobber med ferdighetsmerker. Patruljene drar også på patruljeturer til våre hytter i Vestmarka, og andre steder.

Vallak roverlag (16−29+ år)
Roverlaget ble stiftet i 1965. I dag er vi rundt 20 aktive rovere. Vi er aktive og synlige og drar på mange morsomme turer og har regelmessige møter på Kvikkhytta rett etter troppsmøtene.


Jong speidergruppe, som senere ble slått sammen med Tanum speidergruppe, disponerer bygningene på Stovivollen. De fikk restaurert seterhuset i anledning arkitekturvernåret i 1975, med støtte fra Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren.


Kilder:

Speiderhistorisk leksikon

Facebook

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Se også Detaljkart
1 Tanum speidergruppes møtested er Kvikkhytta.
Kilde:
1tanum.wordpress

1. Tanum speidergruppe

Sommerleirer og turer speidergruppa har vært med på. Kilde: Speiderhistorisk leksikon