Tilbake til startsiden

Sølvhølsbråten (Sølvbråtan) har adressen Ringeriksveien 281. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 11)

Sølvhølsbråten var en husmannsplass under Skui og ble senere utskilt som eget bruk. Plassen lå på flaten ved Isielven, nord for Sølvhølen.

I 1865 hadde Sølvhølsbråten 1 ku. De sådde 1/8 tønne Bygg, 1/2 tønne havre, og de satte
1 tønne poteter.

I 1877 kjøpte Bærum kommune en del av eiendommen for å bygge ny skole for Bjørum krets, Bjørum skole. Skolen var i bruk fra 1880 til 1901 da Skui skole ble bygget. Småskolen holdt til på den andre siden av Isielven på plassen Bjørumsdal.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Bjørum skole 1904. Skolen ble bygget på Sølvhølsbråten. Vi ser Bjørumdalen (småskolen) bakenfor. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Det gamle skolehuset på Sølvhølsbråten 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Sølvhølsbråten (Sølvbråtan)