Tilbake til startsiden

Det eldste Landhandleriet lå rett sydøst for der Smestadkroken 85 ligger i dag. Landhandleriet ville i dag ligget nesten midt ute i den nåværende Ringeriksveien.
Landhandlervirksomheten ble drevet i kjelleretasjen. Se de to nederste bildene.

I Lokalhistoriewiki står det at landhandleriet ble etablert i 1850 av Martin Larsen på Smestad.
I Harald Kolstads artikkel "Landhandleriene langs Ringeriksveien" i Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41, står det at landhandlereiendommen ble skilt ut fra Øvre Sand i 1874 til
Landhandler Martin Larsen.

Virksomheten ble overtatt av Martin Larsens sønner Lars Martinius og Bernt Karelius Larsen i 1880 (1888?), Lars Martinius var også eier av Smestad. Bernt Karelius, bare kalt "B.K.", styrte butikken, levde som storkar og gikk konkurs i 1889 (1898?).

Den neste kjøpmannen vi kjenner til er Lars Tjernslie fra Sollihøgda. Han lærte opp sine to ugifte søstre i butikken slik at disse senere kunne starte egen kolonial i Sandvika.

Lars solgte forretningen til Bærums Meieri og Handelsforening i 1902. Butikken ble drevet som en filial frem til 1908, da den ble solgt til Andreas Christensen. Deretter overtok "den velkledde Jensen fra Kristiania med sin fine frue".

Jens Myhrer drev forretningen i perioden 1926−1929. Han var snill og utadvendt, og ga lett kreditt. Kona var økonomen i huset. Jens måtte ofte ut for å innkassere penger, enkelte ganger helt til Sollihøgda. Men Jens hadde bil, en ford som han brukte til innkjøp av varer i Oslo.

Jacob og Caroline Kolstad drev forretningen i perioden 1929−1933, deretter overtok
Mikal J. Ruud. Han bygget en ny forretningsgård like ved, og som i dag er det gule huset vi ser på de to øverste bildene. Adressen er Smestadkroken 85. (Gårdsnr. 1, Bruksnr. 132)
Etter flyttingen leide møbeltapetserer Didriksen verkstedlokaler i den gamle butikken. Han lagde blant annet neverkonter og andre neverprodukter.

Ruud drev i den nye gården til 1947, da han leide ut til Rolf Aalde som tre år senere fremleiet til brødrene John, Johan og Einar Halkinrud. I perioden Halkinrudbrødrene styrte, forfalt forretningen. Det ble blant annet mulig å kjøpe øl til alle døgnets tider. Brødrene drev til 1962, da Mikal J. Ruuds sønn Asbjørn Ruud overtok. Asbjørn Ruud drev frem til 1979, da forretningen ble nedlagt.

Den eldste landhandleribygningen, det hvite huset, ble revet omkring 1980, i forbindelse med utvidelse av Ringeriksveien.


Se også Handel i Bærum

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

 

 

  

Smestad Landhandleri 1929. Det lå en bensinpumpe på den andre siden av veien. Kilde: Bærum bibliotek
Her ser vi Smestad landhandleri (det eldste) helt til venstre. Til høyre ser vi Smedstad Kafé. Bildet er tatt i 1977. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Smestad landhandleri

Det første Smestad landhandleri lå rett foran det gule huset vi kan skimte helt bakerst til venstre. Da det gule huset ble bygget, flyttet landhandleriet dit. Sammenligne med bildet nedenfor. Bildet er tatt i 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
I dette huset var landhandleriet den siste tiden. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning
Det eldste landhandleriet lå i huset midt i bildet. Senere ble landhandleriet flyttet til det mørke huset (senere gult) til høyre. Se også det nestøverste bilde. Bildet er fra 1977.
Kilde: Bærum bibliotek