Tilbake til startsiden

Liv Frøysaa Moe skriver om Skosliteren i Kulturminner i Vestmarka:
"
Veifaret Skosliteren er en av de mest brukte veifarene inn i Vestmarka fra Jarenplatået. Det ble anlagt omkring 1880 av kyndige tørrmurere for å gjøre atkomsten mellom Øvre og Nedre vad på sydøstsiden av Urdselva kjørbar med hest.

Ett av Starkad-medlemmene (se Risfjellkastet og skiklubben Starkad), Enevold Falsen Schrøder, var opphavsmannen til navnet "Skosliteren". Opprinnelig var navnet Nykastet. Bernhard Herre, som ifølge Norsk biografisk leksikon, "var en pioner innenfor den litterære skildring av østnorsk landskap" har beskrevet disse bratte "styrtninger" inn til Vestmarka, men han døde ved et vådeskudd i Nordmarka før Skosliteren ble bygget".

Før Skosliteren ble bygget, ble tømmer og ved fra området rundt Svartvann kjørt over Øvre vad og frem til Risfjellkastet og kastet ned til Kasteløkka. Se kartet ovenfor. Derfra ble tømmeret kjørt videre ut dalen.

Noen mener navnet Skosliteren kommer av at skoene til hestene ble slitt i de steinete bakkene, mens andre mener navnet kommer av at menneskene slet skoene sine.

Kilde:

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

 

 

 

 

  

Øvre vad 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Kart over området med de stiene som er synlige i dag (2020). Kilde for kart: Skiforeningen

Skosliteren, Øvre vad, Nedre vad og Risfellkastet

Nedre vad 2020. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Nedre vad
Skosliteren
Øvre vad
Sti til Røverkulåsen
Urdselva
Kasteløkka lå her
1) Tømmer og ved ble opprinnelig fraktet med hest fra Øvre vad til Risfjellkastet, der alt ble kastet utfor de bratte skrentene ned til Kasteløkka. Herfra ble det fraktet videre ned til Persbråtan.
2) Senere ble veien som nå kalles Skosliteren bygget, slik at tømmer og ved kunne fraktes med hest mellom Øvre vad og Nedre vad.
Risfjellkastet
Skosliteren går bratt oppover til venstre. Nederst til høyre går stien bort til Nedre vad. Bildet er tatt i 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Når man går oppover Skosliteren, kan man på høyre side se at det er bygget en forstøtningsmur, en tørrmur.
Vi ser også at veien noen steder er noe gjengrodd.
Bildet er tatt i 2020.
Sett fra øst
.
Foto: Knut Erik Skarning
Risfjellkastet 2020. Her lå det tidligere en husmannsplass, og herfra ble tømmer kastet utfor bratte skrenter ned til Kasteløkka. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Her lå Kasteløkka. Vi kan skimte rydningsrøyser ved øverste enden av sletta.
Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst
. Foto: Knut Erik Skarning
Persbråtan