Tilbake til startsiden


Odd Tore Saugerud har skrevet en artikkel om Ursdalen (oppdatert 2020). Her kan man se mange bilder og finne flere opplysninger. Teksten nedenfor bygger på denne artikkelen.


Sagen lå ved Urselva, ca. 250 meter ovenfor Persbråtan. Se Detaljkart og orienteringskartet ovenfor.

Sagen var i bruk i perioden 1943–1948. Det som drev sagen, var et skovlhjul som igjen ble drevet av vannstrømmen. Restene av dette drivverket ser vi til venstre på bildet ovenfor. Treverket i skovlhjulet er nå råtnet bort, og jernplatene treverket satt på er rustet bort. Til høyre på bildet ser vi et remhjul. Rundt dette gikk det en rem som også gikk rundt et hjul på sagen og fikk et sirkelformet sagblad til å rotere. Sagen var altså en sirkelsag. Det var bare mulig å få effektiv saging når det var flom i elven.

Hele anlegget ble satt sammen av gamle deler som ikke passet helt sammen. Men i 1943, under andre verdenskrig, var det mangel på alt. Det viktige var å få sagen til å fungere.

Historiker og Ursdalbeboer Erling Persbråten var med å bygge sagen. Han har bidratt med opplysninger om sagen.

Kilde

Odd Tore Saugerud: Ursdalen - Bærum før urbaniseringen

 

 

  

Se også Detaljkart

Sag ved Urselva (Urdselva)

Bildet viser rester av drivverket til en sag. Sagen lå litt høyere opp.
Foto: Pål Giørtz
(Se Lokalhistoriewiki)
Orienteringskartet Risfjellet, utgitt av IL Tyrving og Bærums Skiklub