Tilbake til startsiden


Økriseter (Økrisetervollen) var en gammel seter. Den lå i Bjørumskogen, nordøst på Risfjellet.

Anna Krefting, eier av Bærums Verk, ga i 1718 tillatelse til å anlegge setra da hun solgte den siste halvparten av Økri til brukeren, Jens Økri.

Man antar at alle Økrigårdene hadde seter her. Da Bærums Verk fikk full eiendomsrett til skogen i 1783, beholdt Økrigårdene retten til å ha seter.

Økrisetra er avmerket på kart fra 1825.

Setra ble trolig nedlagt omkring 1850.

Det er vanskelig å finne hustufter i dag (2020).


Mer om seterdrift: Se Setring

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Persbråten, Erling. (2006). Økrisetra i Bjørumskogen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 46

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Økrisetervollen 2020. I dette området lå Økrisetra. Stien fra Svartvann mot Nypefoss bru og Jammerdal (Solstad) går nederst til venstre på bildet. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Kart over de gamle bygningene som lå på seteren. Kartet må dreies 90 grader mot venstre for å samsvare med bildet over.
Kilde: Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Økrisetra (Økrisetervollen)