Tilbake til startsiden

Planteskolen hadde opprinnelig adressen Tanumveien 210. I dag ligger dette området i nærheten av Butterudveien 12 og 16 (?).

Husmannsplassen Midtimellom og et areal på nordsiden, i alt ca. 55 dekar (mål), ble kjøpt av Hans Larsen omkring 1895. Gården ble kalt Solheim. Hans Larsen var eier i 1903. Georg Larsen var eier av Solheim før og etter andre verdenskrig (1940−1945). Han solgte omkring 1950-tallet det meste av jorden til Norske Hager som senere ble Mimi Halvorsens planteskole. Også husene og frukthagen ble senere solgt.

Husene er nå revet. Eier av jorden til planteskolen var i 1985 Jens P. Heyerdahl jr.
Frukthagen og arealet der husene sto er i dag bebygget med boliger.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek

Mimi Halvorsens planteskole 1968. Vi ser Tanumveien helt til venstre i bildet.
Kilde: Bærum bibliotek

Mimi Halvorsens planteskole (Norske Hager)