Tilbake til startsiden

Adressen er Slependveien 56. (Gårdsnr. 50, Bruksnr. 290)

Maler-stua er en fargehandel som ble etablert 1969 av Hans Fjeld og sønnen Espen Fjeld i Slependveien 60. Hans Fjeld døde i 1973, og sønnen drev selskapet videre. Et nybygg i Slependveien 56 stod ferdig 1978, og her flyttet Maler-stua inn. Slependen postkontor leide også lokaler her.

I 1985 ble eiendommene skilt ut i et eget selskap, MS-Bygg AS. Samme år kjøpte selskapet tomter i Pustutveien. I 1986 kjøpte Atle Brynestad Malerstua og tomtene i Pustutveien. På tomtene i Pustutveien åpnet Brynestad i 2006 butikken Smart Club. Brynestad eide Malerstua i et par år, før selskapet ble solgt til Norgesgruppen, som igjen solgte det videre til Color Invest og malingsprodusenten Nor-Bas AS.

Bygget i Slependveien ble påbygget i 1992.
Malerstua var en kjede på sju butikker da den gikk konkurs i 1993. Selskapet Han Invest overtok selskapet i 1993. I år 2000 overtok kjeden Jernia Malerstua og forretningen.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Maler-stua 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Maler-stua