Tilbake til startsiden

Knappnæring (Knapp Næring), også kalt Frognerseteren (Frogner seter), var seter for gårdene Berger, Frogner og Tandberg. (Gårdsnr. 73, Bruksnr. 3)

Navnet er nedsettende og beskriver trolig de karrige leveforholdene på stedet.

På kart fra 1825 var navnet Frogner seter.

Seteren var i drift frem til 1930-tallet, da den ble leid ut til en småbruker.

Plassen har vært benyttet av lokale speidere (1. Skui).

Omkring 1910 averterte bonden Hans Frogner etter budeie på Knappnæring. Dette ble omtalt i vittighetsbladet Vikingen som viste tegning av en ku, utkledd som budeie, som sugde på en bukseknapp.

I 2023 var det Hans Kristian Frogner på Frogner som eide stedet.


Mer om seterdrift: Se Setring


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Knappnæring 1922. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Knappnæring 2011. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Knappnæring (Knapp Næring)

Knappnæring 1910. Kuene slippes ut av fjøset. Kilde: Bærum bibliotek
Knappnæring 1910. Driftsbygningene er nå borte. Størhuset vi ser i midten på dette bildet, og på bildene ovenfor, er tatt vare på og pusset opp. Kilde: Bærum bibliotek
På baksiden av huset har mange malt navn på veggen. Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning
Inne ser man fortsatt spor etter speidernes bruk av stedet. Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning