Tilbake til startsiden

Kalveløkka (Kalveløkken) var en husmannsplass under Skui og lå i området der
Ringeriksveien 218 ligger I dag.

Andreas Larsen bodde på plassen i 1865. Han var forpakter og veiarbeider.

I 1865 hadde de på Kalveløkka 1 ku. De sådde 1/4 tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

Rett syd for Kalveløkka lå Lille Sand (Nedre Kalveløkka).
På den andre siden av elva lå en oppsamlingsplass for husdyr. Denne ble også kalt Kalveløkka.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Kalveløkka

I dette området lå husmannsplassen Kalveløkka. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning