Tilbake til startsiden

Kalveløkka (Kalveløkken) var en husmannsplass under Skui og lå i området der
Ringeriksveien 218 ligger I dag.

Andreas Larsen bodde på plassen i 1865. Han var forpakter og veiarbeider.

I 1865 hadde de på Kalveløkka 1 ku. De sådde 1/4 tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

Kalveløkka hadde eget teinested.

Rett syd for Kalveløkka lå Lille Sand (Nedre Kalveløkka). Denne plassen hadde også eget teinested.

På den andre siden av elva lå en oppsamlingsplass for husdyr. Denne ble også kalt Kalveløkka.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Kalveløkka

I dette området lå husmannsplassen Kalveløkka. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning