Tilbake til startsiden


Frem til 1960-tallet var Kalveløkka (Årenga) en oppsamlingsplass for husdyr som hadde gått på beite i Vestmarka. Husdyra ble ledet ned til denne plassen gjennom fegater. Fegatene hadde gjerder på begge sider slik at dyra ikke kunne beite på dyrket mark. Sandsbakkene, tvers over elva for Kalveløkka, var tidligere en fegate.

Tvers over elva, litt lengre nord, lå også humannsplassen Kalveløkka.
Rett syd for Kalveløkka lå Lille Sand (Nedre Kalveløkka).

Kilde:

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger også på bibliotekene)

 

Kalveløkka oppsamlingsplass for husdyr lå der bedriften Danfoss ligger i dag (2021). Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning


Kalveløkka (Årenga)