Tilbake til startsiden

Isi motocrossbane ble tatt i bruk i 1969. Isi stilte grunn til disposisjon; først på jordet øst for oppkjøringen til søppelfyllingen, deretter i Hesthagen, området mellom Isielven og Engebråtan. Norsk Motor Klubb (NMK) Asker & Bærum opparbeidet banen på dugnad.

Det ble arrangert en rekke store stevner på banen, blant annet NM-runder, nordiske mesterskap og landskamper. Carl Reidar Andersen og Jan Kristoffersen var blant de mest profilerte utøverne.

I 1971 ble det for første gang kjørt sidevogn cross av nordmenn. Det var Kristian V. Andersen og Hans Jacob Martinsen fra NMK Asker & Bærum som kjørte.

Etter hvert krevde avfallsparken mer plass, det kom en del klager på støy, og etter 1982 har det ikke vært kjørt motocross på Isi. Banen er nedlagt, og jordene er igjen blitt dyrkingsjord.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Fra en landskamp mot Danmark på Isi motocrossbane i 1971. Kilde: Bærum bibliotek

I dette området lå Isi motocrossbane. Isi gjenvinningsstasjon ligger til høyre i bidet.
Sett fra øst, fra Isi gård. Bildet er tatt i i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Isi motocrossbane