Tilbake til startsiden

Isi gjenvinningsstasjon er et kommunalt anlegg for avfallssortering. Her kan man levere sortert avfall av de fleste avfallstyper, med unntak av radioaktivt avfall, eksplosiver og spesielt store gjenstander som campingvogner, båter og biler. 

Isi avfallsanlegg ble etablert på gården Isis grunn i 1967.

I 2022 ble det innført mobilt avfallsmottak, "Isi på hjul", i Bærum. Det blir satt ut flere kontainere rundt om i kommunen slik at folk slipper å reise til Isi.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

Budstikka 28. april 2022

Isi gjenvinningsstasjon 2020. Kilde: kart.1881

Isi avfallsanlegg 2007. Kilde: Lokalhistoriewiki

Isi gjenvinningsstasjon

Se også detaljkart