Tilbake til startsiden

Adressen er i dag Ringeriksveien 188. (Opprinnelig: Gårdsnr. 64, Bruksnr. 5)

På kart fra 1825 er navnet Smedstad avmerket her. Her kan smia til Horni ha ligget. Smia lå gjerne et stykke unna hovedhusene på gården på grunn av brannfare.
Plassen lå der den nye Ringeriksveien ble bygget, og det var stort behov for smeder og hjulmakere. 

Hornienga ble utskilt fra Horni som eget bruk en gang før 1875.

I 1939 var bruket 22 dekar (mål) stort. Halvdan Skui hadde 1 gris og 20 høner. Han dyrket
7 dekar hvete og 2,5 dekar poteter. I hagen var det 3 sommerepletrær og 10 bærbusker.

På området var det etter andre verdenskrig (1940–1945) og frem til omkring 1970 et frilandsgartneri som solgte sine produkter på torvet i Sandvika.

I 2022 holdt blant annet Hornienga FUS barnehage til på området.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

fus.no

 

 

 

  

Her lå Hornienga. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Hornienga (Engen)