Tilbake til startsiden

Adressen er Berghoffveien 43. (Gårdsnr. 74, Bruksnr. 5)

Husene på Berghoff ligger nær der bebyggelsen på gården Hellene lå.

Gubrand Halvorsen kjøpte i 1775 en del av Østre Frogner som ble kalt Hellene.
Navnet Hellene kommer av mannsnavnet Helle eller av at det var steinheller ved gården.
Hellene lå sydøst for Berghoff. Se Kart med historiske navn.

I 1826 hadde Hellene 90 dekar (mål) innmark og en besetning på 2 hester, 5 kuer og 7 sauer. Gården solgte det året 7 favner ved.

Gården ble delt flere ganger.


Berghoff
Berghoff var et av brukene som ble utskilt fra Hellene. Berghoff barnehjem, startet av Foreningen for forsømte barn, holdt til her noen år. Lokalet for barnehjemmet ble bygget i 1890 med ombygginger i 1915, 1932 og 1952. Vann og avløp ble lagt inn på 1980-tallet, og vannklosett kom så sent som i 1995.

Bygningen har gjennom tidene vært brukt til mye forskjellig:
1890–1917: Foreningen for forsømte barn startet Berghoff barnehjem.
Bygningen ble blant annet benyttet til vinteropphold for tuberkulosetruede barn og som feriekoloni.

1918–1950: Bygningen var forsamlingslokale i regi av Skui Forsamlingslokale som senere skiftet navn til Foreningen Berghoff. Eiendommen ble kjøpt for midler innsamlet fra befolkningen på Skui. Bygningen var storstua i bygda og ble blant annet benyttet til brylluper, ball, møter, basarer og teaterforestillinger. Berghoff frisinnede ungdomslag, BFU, stiftet i 1922, var en hovedbruker av lokalet frem til laget ble oppløst omkring 1950 og gikk over i bygdeungdomslaget.
Lokalet ble også benyttet til leikarring, turdans, revyer og skuespill, bygdefester (med slåssing) og konserter. Berghoff ble benyttet under feiringen av 8. mai 1945.

1950–1965: I denne perioden ble bygningen blant annet benyttet til firma- og foreningsfester, opplesning med Anne Cath Vestly samt kurs i veving i regi av husmorforeningen.
Bygningen ble i 1960 solgt til Skui Vel for 33 996 kroner, en symbolsk sum.
Siste del av perioden holdt Skui Teenage Klubb til i bygningen. De er best husket for konserter med The Vanguards og The Pussycats.

1965–1966: Bygningen ble brukt til systue og lager av firmaet Alf Staver. Det arbeidet 4–6 lokale damer i systuen, og de produserte blant annet hetter til symaskiner.

Etter 1967: Et barnesenter som ble startet av Bibbi Bøhn Løddesøl, holdt til i bygningen. Det var først en begrenset barnepark noen timer hver formiddag. Så kom musikkbarnehage, blokkfløytegrupper, femårsklubber, musikkformingsklasse, dramagrupper, skiskole, arbeidsstuer og flere andre aktiviteter. Bibbi Bøhn drev barnesenteret i 23 år.

Fra høsten 1989 har det vært barnehage, Berghoff barnehage, i bygningen. Den er drevet av foreldrene og organisert som en stiftelse. Barnehagen ble i starten drevet som en korttidsbarnehage og halvdagsbarnehage med egen førskolegruppe. Høsten 2006 åpnet barnehagen en småbarnsavdeling med 9 barn og en avdeling for store barn med 18 barn. Barnehagen er i dag (2022) en heldags barnehage.

Jordveien på Berghoff forpaktes i dag bort til de omliggende gårdene.

Lokalhistoriewiki skriver at Berghoff omfattet hele Hellene. I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek står det at Berghoff var et bruk som ble utskilt fra Hellene.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

 

 

 

 

  

Hovedbygningen på Berghoff er fra 1890. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Hellene og Berghoff

Hovedbygningen på Berghoff 2020. Sett fra nordvest. Verandaen hadde tidligere sveitserdekor. Se nederste bilde. Foto: Knut Erik Skarning
Berghoff frisinnede ungdomslag feirer sitt 25-års jubileum på Berghoff i 1947.
Kilde: Bærum bibliotek
Samlingsdag på Berghoff i 1935. Her er Frelsesarmeen, søndagsskolen og speidere samlet. Kilde: Bærum bibliotek
Berghoff i 1898 da det var barnehjem i bygningen. Vi ser at verandaen har sveitserdekor. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Berghoff 1950. Vi ser Hovedbygningen midt i bildet. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Berghoff ble brukt til selskaper og mye annet. Her er et bilde fra gullbryllupet til Thora og Johan Holmen. Kilde: Bærum bibliotek
Damer foran Berghoff 1928. Amanda Karlsen (til venstre) var datter av entreprenør
Nils Karsen som eide Berghoff en periode på 1990-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Berghoff frisinnede ungdomslag på skitur omkring 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Berghoff teatergruppe, Berghofftruppen, 1910. Kilde: Bærum bibliotek