England var en husmannsplass under Økri.

Navnet kan tyde på at området ble brukt som slåtteland.

Erik Rolstad var garver og bodde på plassen i 1875.
Plassen ble utskilt som eget bruk til Per Engebretsen i 1886.
Garvestuen, som sto nede ved Isielven, ble drevet til 1920.

Plassen har gitt opphav til navnene England bru og Engelandsvadet.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Her lå England med garveri. Bildet er tatt i 2020. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

England

Tilbake til startsiden