Tilbake til startsiden


Adressen er Ringeriksveien 272. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 176)

Bærums Rutebiler var et busselskap i Bærum som ble stiftet i 1926.

Selskapet hadde først kontor i Sandvika. Første buss ble kjøpt i 1927. I 1932 ble selskapet overført til de Samkjørende Bilruter Oslo - Hønefoss - Jevnaker, seinere Engeseth Busslinjer og Ringeriksruten. De to rutene Smestad - Sandvika og Tanum - Holoveien ble kjørt som mate- eller suppleringsruter til Rutene Oslo - Hønefoss.

I 1953 fikk Bærums Rutebiler konsesjon på rutene Oslo - Sandvika - Smestad og
Oslo - Sandvika - Holoveien, uten omstigning i Sandvika. Samme år kunne selskapet ta i bruk egen rutebilstasjon, Bærum rutebilstasjon, med serviceanlegg på Smestad.

Selskapet kjørte på kontrakt med A/S Stor-Oslo Lokaltrafikk.

Selskapets virksomhet omfattet i 1978 20 personbusser og 31 heltidsansatte.

Bærums Rutebiler ble ved årsskiftet 1989/1990 solgt fra Engeseth Busslinjer til Bærums Forenede Bilruter A/S. Med overtakelsen fulgte også 20 busser og 35 ansatte. Dermed opphørte Bærums Rutebiler som selvstendig selskap.

Norgesbuss har senere hatt en avdeling med blant annet bussgarasje (vaskehall, verksted og administrasjonsbygning) på stedet.

I 2020 bygget Sporveien et helt nytt bussanlegg.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Bærums Rutebiler)

norgesbuss.no

sporveien.comBærum rutebilstasjon 1969. Til venstre for midten ser vi en stor gammel bygning som nå er revet. Bygningene helt til høyre på dette bildet er småbruket Skuiholmen.
Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Bærum rutebilstasjon 2019, før ombyggingen. Bygningen til høyre (med 5 busser foran) er den vi ser til venstre på det øverste bildet. Sett fra sydvest. Kilde: kart.1881.no

Bærum rutebilstasjon

Bygningen vi ser her er den vi ser til venstre på bildet ovenfor. Den inneholdt en kafeteria som alle bare kalte Teria'n. Dette var et viktig sosialt samlingssted.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Rutebilstasjonen 2021. Bildet er tatt etter ombyggingen i 2020. Bygningen til høyre, den høyeste bygningen, er den nyeste. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Rutebilstasjonen 2021. Det er blitt større oppstillingsplass for bussene. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning