Tilbake til startsiden

Adressen er Isiveien 115. (Gårdsnr. 71, Bruksnr. 1)

Åsjordet (Aasjordet)  står på kart fra 1882.

Åsjordet ble utskilt fra isi som eget bruk, men ble i 1886 kjøpt tilbake til isi og brukt som bolig for blant annet gårdsarbeidere.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Åsjordet 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Åsjordet