Tilbake til startsiden

Kjørbos bondekalkovn lå sydvest for det som i dag er bygningen til Asker og Bærum politidistrikt.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Bærumskart

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Thon Hotel Oslofjord 2008. Sett fra nord. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også Detaljkart

Kjørbo kalkovn

Til høyre ser vi det runde parkeringshuset på Kjørbo. Til venstre for toppen av veien vi ser ligger restene av kalkovnen, Bildet er tatt i 2023. Sett fra nordøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Her lå kalkovnen. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning