Tilbake til startsiden


Adressen er Otto Sverdrups vei 9 og 11. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 265)

Grosserer Eyvind Lyche, en av grunnleggerne av Hamang papirfabrikk, fikk i 1915 bygget
Villa Furukollen etter tegninger av arkitekt Erling Nielsen. Arkitekten ser ut til å være inspirert av 1700-tallets rokokkohus, som for eksempel Krigsskolen i Oslo. Huset er velproporsjonert med midtrisalitt (fremskutt midtparti av fasaden) mot haven, med søyler og to korte fløyer mot gårdsrommet. Bortsett fra søylene, svaien på takavslutningen og laurbærkransinnramningen av gavlvinduene, er huset utvendig nøkternt og uten dekor.

I 2022 var det Furukollen helsehus som holdt til i huset.

I en artikkel i Lokalhistoriewiki  står det at det var Carl Lyche, broren til Eyvind Lyche, som bygget villaen. I Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel står det at det var Eyvind Lyche, som bygget villaen.
Ifølge folketellingen i 1920 var det da Carl Lyche som bodde på stedet.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Villa Furukollen. Sett fra syd. Kilde: Furukollen Helsehus

Villa Furukollen

Villa Furukollen 1932. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Furukollen 1932. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Furukollen 1932. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Familien Lyche utenfor Furukollen 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Furukollen 1918. Interiør. Kilde: Bærum bibliotek