Tilbake til startsiden

Villa Bergli og Telegrafstasjonen.
Adressen er Anthon Walles Vei 34. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 288)
(Opprinnelig Gårdsnr. 7, Bruksnr. 26 og 44)

Sveitservillaen Villa Bergli ble oppført i 1875.

I år 1900 flyttet Sandvikas store industrimann, Caspari Donato Brambani, permanent inn
i Villa Bergli med sin familie. I 1915 ble huset overtatt av Telegrafen som den første telegrafstasjonen i Sandvika.

I 1995/1996 gjennomgikk Villa Bergli en større rehabilitering og har siden vært leid ut som kontorlokaler.

Villa Udsigten og Sandvika telefonsentral
Sandvika hadde egen telefonsentral fra 1884 i et uthus i Villa Udsigten (Villa Utsikten). Se bilde nr. 3 ovenfra. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 26)

I 1903 var skredder Arnesen eier av Villa Udsigten.

En av Sandvikas brønner lå også her. I 1898 fikk Sandvika vann fra Stovivannet.

Senere lå Sandvika telefonsentral i det venstre røde mursteinshuset og i den midtre lyse bygningen på det nestnederste bildet.

I 1909 tok staten over sentralen, som ble automatisert i 1939.

Det har også vært telefonsentral i Brambanigården.


Kilder:

Skoletjenesten

Næringseiendom

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Asker og Bærum i Gamle og nye bilder

Bærumskart

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

  

Villa Bergli 1993. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Bergli 2019. Dette var Caspari Brambanis bolig. Fra 1915 var det telegrafstasjon.
Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Villa Bergli. Telegrafstasjonen. Villa Udsigten. Sandvika telefonsentral

Villa Bergli 1925. Sett fra syd. Villa Udsigten er det andre huset fra høyre. Her lå den første telefonsentralen. Nedenfor, rett til venstre for Villa Bergli, ser vi
Sandvika Gjestgiveri
. Lengst til venstre i bildet, bak mastene, ser vi Städegården. Kilde: Bærum bibliotek
Der det høyre røde mursteinshuset (telenor, senere K2 utdanning) ligger på dette bildet, lå tidligere Villa Udsigten med den første telefonsentralen. Senere var Sandvika telefonsentral i det venstre røde mursteinshuset på bildet og i den midtre lyse bygningen. Vi ser Villa Bergli til venstre. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning 2020
Her ser vi det venstre røde mursteinshuset på bildet ovenfor omkring 1939. Her lå Sandvika telefonsentral.
Kilde: digitaltmuseum.no