Tilbake til startsiden

Adressen er i dag Industriveien 10/20. (Gårdsnr. 51, Bruksnr. 11)

Tomten Fabrikker ble etablert av Alex Lagermann i 1897 i Jønkøbing i Sverige. Den ble flyttet til til Gøteborg i 1901 under navnet Fabriken Tomten. Fra 1907 hadde fabrikken en agent i Norge, og i 1912 ble det satt i gang egen produksjon i Ringeriksveien (nå Industriveien) i Sandvika på tomten til Edvard Lillehagens Skifabrikk. Skifabrikken hadde brent ned året før.

Den første ombyggingen fant sted i årene 1935−1936. Da ble taket løftet og arkene på taket fjernet. Nye ombygninger og påbygg kom i 1960 og 1987.

Før første verdenskrig (1914−1918) produserte Tomten mest næringsmidler som sennep, puddingpulver og bruspulver. Tomtebrygg var også et viktige produkt.
I mellomkrigstiden (1918−1940) gikk produksjonen av næringsmiddelproduktene tilbake, og vaskemidler ble viktigst. Et av produktene var Tomteskur, som på 1930-tallet ga bedriften
70–80 % av det norske markedet. Andre produkter var Tomtevask, Heks metallpuss og Tomten sølvpuss.

Tomten hadde aldri mer enn 15–20 arbeidere, men var likevel en viktig arbeidsplass for Sandvikaområdet.

Tomten var en av de første fabrikker i Norden som forsto betydningen av merkevarer og markedsføring. Varenes navn og logoer ble for eksempel hentet fra eventyr.

Tomten gjorde navnet Sandvika kjent over hele landet. Fra 1920 hadde
Barnengens Tekniske Fabrik
enesalg for Tomten som ikke hadde noen egen salgsavdeling.
I 1960 opprettet Tomten eget salgsapparat. Det ble ansatt en salgssjef og seks selgere. Etter hvert ble salgsapparatet utvidet, og på det meste var det en markedssjef, tre produktsjefer, en salgssjef, fem distriktssjefer og 28 salgsrepresentanter. Tomten lanserte i denne perioden en lang rekke produkter, blant annet Tomte-Gløgg. Appelsin- og saftkonsentratene Sapp, Quick-Up og appelsinsaften Gotti. Kjemisk-tekniske produktmerker var blant annet Bio-tex, Substral, Wixi, My, Clozetti, Razzia, T6 og Knekken. Flere av produktene var markedsledere innenfor sin sektor.

Enzymvaskepulveret Biotex fra den nederlandske bedriften Asko ble en suksess for Tomten. Biotex utkonkurrerte tilsvarende produkt, Bio Luvil, fra vaskemiddelgiganten Lilleborg.

Da Barnengens Tekniske Fabrik på Lysaker ble lagt ned i 1983, ble deres tidligere samarbeidspartnerne kjøpt opp av Tomten. En rekke av Barnengens varemerker kom inn i Tomtens portefølje.

At salg og merkevarebygging viste seg å være en viktigere og varigere del av Tomten enn selve produksjonen, så man etter at fabrikken ble lagt ned i 1990. En av verdens største merkevareselskaper, Sarah Lee, kjøpte Tomten AS. Sara Lee solgte senere Tomtegløgg og en rekke andre merker til Orkla Brands. Tomtegløgg ble produsert på Gimsøy Kloster i Skien, men produksjonen ble i 2016 flyttet til Sverige.

Umiddelbart etter at Tomten ble lagt ned, ble Olav Thon eier av det da nesten 9000 kvadratmeter store fabrikkanlegget.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i BærumKilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens Kulturminne

Industrimuseum

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Kittelsen, Kjell H. (2010). Fabrikken Tomten. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

Frodahl, Bjørn. (2022) Tomten Fabriker i Sandvika. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62

 

 

 

 

  

Slik så den eldste fabrikkbygningen ut tidlig på 1900-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Tomten holdt til i bygningen midt i bildet. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no

Tomten A/S (Fabriken Tomten)

Produksjonslokalet. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser fabrikkbygningen nederst på bildet. Tid er ukjent. Kilde: Bærum bibliotek
Laboratoriet. Kilde: Bærum bibliotek
Tomten ble tidlig kjent for sin markedsføring. Kilde: Bærum bibliotek
Noter til Tomteskur-valsen. Kilde: Bærum bibliotek
Et kjent produkt.
Kilde: Bærum bibliotek


Originalversjonen av "Tomtegubben" vi ser på flaskens etikett var tegnet av Theodor Kittelsen og ble mye brukt i markedsføringen.
Tomten holdt til i bygningen midt i bildet. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Tomten under bygging i 1911. Kilde: Bærum bibliotek
Pakkeavdelingen. Kilde: Bærum bibliotek
Ølreklame
Kilde: Bærum bibliotek