Tilbake til startsiden


Stavergården, tidligere Jordmorgården, lå i parken øst for Rådhuset. Huset ble bygget i 1898 av snekker Anton Hansen.

I 1903 var enken Marie Hansen eier. Hun var jordmor. Derfor ble huset den gang kalt Jordmorgården. Paret hadde ikke barn, og huset ble testamentert til stasjonsmesteren i Sandvika, Nils Fossum. Datteren hans, Malmfrid, ble gift med lærer Hans Staver. De bodde i huset og dermed ble navnet Stavergården.
Skoletannlege Inge Ødegård hadde senere kontor i huset.

Harriet Backer hentet sitt motiv “Blått interiør” fra Stavergården. Hun bodde mye på Walles hotel de første årene etter hun kom hjem fra Paris. Hotellet lå rett ved Stavergården.


Kilder:

Bærum bibliotek

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

 

 

 

 

 

  

Stavergården foran Rådhuset 1929. Sett fra nordvøst. Kilde: Bærum bibliotek
Stavergården lå bak til venstre i dette bildet fra 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Stavergården (Jordmorgården)

Harriet Backers "Blått interiør" fra 1883. Motivet er fra Stavergården. Kilde: Wikipedia
Se også Detaljkart