Tilbake til startsiden

Sandvikens Blikvarefabrik var en bedrift som lå mellom Victoria Linoleumsfabrikk og jernbanelinjen i Sandvika. Den ble grunnlagt av Caspar Donato Brambani i 1888. Fabrikken ble drevet videre av sønnen Johannes og produserte emballasje til et desinfeksjonspulver, også det produsert av Brambanis bedrifter.

Fabrikken var den første i sitt slag i Skandinavia, men det viste seg å være et stort marked for blikkemballasje. Blikkvarefabrikken var den første i landet som laget litografiske trykk direkte på blikk.
Fabrikken tok snart i bruk dampkraft i stedet for vannkraft.

Fra starten var det 15 ansatte, men allerede i 1895 hadde antallet økt til 26. I 1920 beskjeftiget bedriften 120 personer. I 1929 ble produksjonen flyttet til Moss.

"Blikksmia", som bygningen ble kalt, fortsatte en periode med skiftende produksjon.
Sandvika Veveri
, Møller og Ringstad Kjemisk Fabrikk og Sandvika Papirindustri var blant foretakene som drev i den gamle blikkvarefabrikken til 1951. I oktober 1951 brant bygningen, og bedriftene måtte finne nytt husvære. Fabrikken (restene) ble revet for å gjøre plass til Andenæsgården i 1968.

I "Blikksmia" lå sannsynligvis også Sandvika Metallverksted som ble startet av Martin Fernander som hadde vært ansatt på Høvik Verk. i metallverkstedet ble det laget husholdningsvarer av tinn og messing. Mest kjent var tønneformede sjenkekanner av tinn.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kolstad, Harald. (2011). Sandvika Metallverksted. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 51

 

 

 

 

 

  

Sandvikens Blikvarefabrik. Bygningen til høyre for den hvite blikkvarefabrikken er Victoria Linoleumsfabrikk. Sett fra vest. Kilde: Lokalhistoriewiki
Slik så det ut i 2019 der Sandvikens Blikvarefabrik lå. Foto: Knut Erik Skarning

Sandvikens Blikvarefabrik

Sandvikens Blikvarefabrik lå der det står Bikkenslagerverkst. Kartet er fra 1888.
Da var bedriften nyanlagt.
Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også Detaljkart