Tilbake til startsiden

"Rigmor"
M/S "Rigmor" er en båt som helt siden 1949 har vært i trafikk i Indre Oslofjord, og som regnes som den eldste trefergen som fremdeles er i rutetrafikk i Norge.

Båten ble bygget i 1930 av Lindstøl & Søn skibsbyggeri i Risør for trafikken mellom Lysekil og Gravarna (Kungshavn), og gikk da under navnet M/S "Näset". Under krigen ble skipet brukt som svensk kystvaktfartøy.

I 1945 ble skipet solgt til Rolf Martinsen på Hvaler, og fikk navnet M/S "Rigmor" etter navnet på eierens kone. Sommeren 1949 ble "Rigmor" satt inn som assistansebåt i Bygdøytrafikken.

Båten var for liten for denne virksomheten, og den ble derfor i 1950 forlenget.

I 1954 og 1955 gikk MS "Rigmor" i rute på Vestfjorden sammen med M/S "Silius", og 1959–1966 i samtrafikk med M/S "Vestfjordbussen".

Fra sommeren 1967 var M/S "Rigmor" alene om trafikken på Vestfjorden. Rolf Martinsen ble syk høsten 1968, og "Rigmor" ble derfor solgt til Olav Håbu, som fortsatte rutedriften etter omtrent samme opplegg som før. Kapteinene Johan Strand og Kjell Salomonsen kom senere inn på eiersiden. Etter Johan Strands død overtok de to andre eierandelen hans.

Pendlertrafikken fra Brønnøya ble nedlagt i 1979.

Etter at Stor-Oslo Lokaltrafikk SL ble opprettet i 1974, ble M/S "Rigmor" en del av SL-systemet og fikk mer stabile rammebetingelser.

"Rigmor" har vært benyttet av Bærum kommune til ekskursjonsbåt for skoleelever som har fått praktisk undervisning i marin biologi. Fra 1973 har mange tusen elever fått undervisning om bord.


"
Rigfar"

For å ha en båt i tillegg til M/S "Rigmor" kjøpte Olav Håbu og Kjell Salomonsen i 1982
M/S "Flekkerøy", som var bygget i 1948, og som hele tiden hadde gått i rutetrafikk mellom Kristiansand og Flekkerøy. Den fikk navnet M/S "Rigfar"."Rigmor" og "Rigfar" ligger ved Rigmorbryggen på vestsiden av Kadettangen.

Båtene har (2019) fergeruter og minicruise. Fergeturene stopper på Borøya, Ostøya, Brønnøya (3 brygger), Langåra, Hareholmen og Høyerholmen. Det er også turer til Håøya, Oscarsborg og Drøbak. Minicruise (sightseeing) stopper ikke på øyene.

Båtene kan leies for ekstra transport, ferge og minicruise.

Rigmor frakter opp mot 20 000 passasjerer hver sesong.

Begge båtene ble vernet av Riksantikvaren i 2022.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Rigmor

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
"Rigmor" og "Rigfar"" ved Rigmorbrygga 1983. Kilde: Bærum bibliotek

"Rigmor" og "Rigfar"

"Rigmor" og "Rigfar" 1983. Kilde: Bærum bibliotek