Tilbake til startsiden

Løkkehaven Se Detaljkart
Parkanlegget har en flott beliggenhet langs Sandvikselven, midt i et gammelt kulturvernområde med ulike aktiviteter i bygningene rundt. Tre gamle hus, som tidligere sto andre steder i Sandvika, er gjenreist her. Her ligger også den berømte Løkke bro som ble foreviget av maleren Claude Monet. Gjennom parken går en turvei med forbindelse sydover til Løkketangen elvepark og vestover over Sandvikselven og videre mot Kjørbotangen park.

Kjørbotangen park Se Detaljkart
Kjørbotangen park har mange feilaktig kalt Limtomta. Parken ble åpnet som park- og friluftsområde i 1994 på det flate landet som dannes av Sandvikselvens store slyng.

Parken har lekeplass og en egen hundeluftegård.

Løkketangen elvepark Se Detaljkart
Dette er en park med solrike sitteplasser, skulpturer og buskbeplanting ved Sandvikselven.
En tursti slynger seg under gamle lønnetrær.

Mer om Parker og hager: Se Rik på historie s. 104


Kilder:

Bærum kommune (Om Løkkehaven park)

Bærum kommune (Om Kjørbotangen park)

Bærum kommune (Om løkketangen elvepark)

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Hilde Marie Rognerud. Kunst- og kulturkonsulent. Bærum kommune

 

 

 

 

 

  

Kjørbotangen park 2023.
Foto: Knut Erik Skarning
Sjakkspillskulpturen som er laget av Bærumskunstneren Sverre Hoel.
Kilde:
Bærum kommune

Parkene ved Løkke

Løkketangen elvepark. Kilde: Bærum kommune
Se også detaljkart
Her ser vi en Installasjon som er laget av den svenske kunstneren Tobbe Malm. Den heter «Sandviken, Norge, i snø. 1895», og forestiller Monets staffeli med bildet "Løkke bro". Legg merke til snøskuffen og underlaget som skal forestille snø. Løkke bro lå tidligere der broen til venstre står i dag. Monet sto på den andre siden av elven da han malte bildet. Se bildet nedenfor. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så motivet Monet malte ut i 2021. Her lå Løkke bro. Vi ser Monethuset til høyre.
Midt i bildet, bak trærne, ligger Løkke (Røde Kors-huset). Bak Løkke kan vi så vidt se Løkkeåsen. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Under broen på bildet ovenfor ser vi dette veggmaleriet. Kunstnergruppen DUER fikk i 2020 oppgaven å lage et Monetinspirert bilde. På bildet ser vi fra venstre:
En engleskulptur fra kirken der Monet ble født, Kolsåstoppen og Løkke bro (sirklene), portrett av Monet da han kom til Norge og vannliljer som var Monets favorittblomst.
Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Rett foran huset der Frivillighetssentralen holdt til i 2021, er det laget et bed med blomster som Claude Monet hadde i sin hage i Giverny utenfor Paris. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Løkkehaven
Kjørbotangen park
Løkketangen elvepark