Bilder av Sandvika fra ulike årstall
Først kommer en serie bilder fra nordre del av byen, så en serie fra søndre del.

Det anbefales å gå inn på lenken kart.1881, forstørre Sandvikaområdet, klikke på "Historisk" og velge årstall i høyre marg. Da kan man veksle raskt mellom bilder fra ulke år og se endringene som har skjedd. Det anbefales også å lese Kort om Sandvikas historie før man ser på disse bildene.
Sandvika 2019. Kilde: kart.1881
Sandvika 2004. Kilde: kart.1881
Sandvika 1969. Kilde: kart.1881
Sandvika stasjon
Bjerkåsgården
Her lå Victoria linoleumsfabrikk
Randersgården
Lundgårdene
Brambanigården
Løkketangen
Åmodtgården
Moegården
Kinogården
Rønne elv
Den nye Sandviksbroen
Sandviksveien
Løkke
Løkke bro
Sandvika 2011. Kilde: kart.1881
Sandvika 1956. Kilde: kart.1881
Rådmannsgården
(Kredittkassegården)
Helgerudgården
Trygdegården
Justisbygget
Tinghuset
Finnstadgården
Bærum Rådhus
Städegården
Malmskrivergården
Budstikkagården
G. H. Østbye
J. E. Stangeby

Moegården
Fredenshavn
Ekornrudgården
Nafstadgården
Nordre del
Søndre del
Sandvika 2019. Kilde: kart.1881
Sandvika 2011. Kilde: kart.1881
Sandvika 2004. Kilde: kart.1881
Sandvika 1969. Kilde: kart.1881
Sandvika 1956. Søndre del. Kilde: kart.1881
Villa Bergli (Telegrafstasjon)
Sandvika Gjestgiveri
Helgerudgården
Justisbygget/Tinghuset
Åmodtgården
Ekornrudgården
Nafstadgården
Apoteket
Tjernsligården
Østbygården
Middelskolen
Dr. Nyquists hus
Villa Høegh
Malmskriver-
gården
Städegården
Sandvika Gjestgiveri
Villa Bergli (Telegrafstasjon)
Brødrene Berntsens verksted
Homewood
Homewood
Helmergården
Budstikkagården
Brambanigården
Bjerkåsgården
Moegården
Nafstadgården
Ekornrudgården
Gråstua
Finstadgården
Hafsåsgården
Her lå Sandvikens Blikvarefabrik
Rådhuset
Stavergården
Rullebua
Løkke
Lundgården
Sandvika Samvirkelag
Sandvika Mekaniske Verksted
Stasjonsbygning (1872)
Stasjonsbygning (1916)
Apoteket
Randersgården
Løkketangen
Monethuset
Skomakerhuset
Sandvikens Jernindustri
Broveien
Knivstikkergangen
Her lå Sandvikens Blikvarefabrik
Åmodtgården
Åmodtgården
Tjernsligården
Nafstadgården
Ekornrudgård
Moegården
Skomakerhuset
Monethuset
Stabburet
Ringstad-
gården
Farvehandel og gullsmed

 

 

Tilbake til startsiden