Tilbake til startsiden

Adressen er i dag Industriveien 19. (Gårdsnr. 51, Bruksnr. 4)

Eiendommen ble utskilt fra Bjørnegård i 1887.

Dette var i 2022 et lite tun som består av tre gamle bygninger.

Hovedhuset har sveitserstil, som var typisk på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet.

Ifølge kommunen er bygningene det siste som gjenstår av "det gamle Sandvika". I gjeldende reguleringsplan er bygningene regulert til bevaring, men i 2023 var det mulig det ville bli gitt dispensasjon til rivning.

Grunneier er (2023) Star Motor AS.


Kilder:

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Budstikka 1. juli 2023

 

 

 

 

 

  

Slik så det ut i 2019 der Nordlis smie lå. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Nordlis smie lå midt i bildet. Vi ser Tomten nede i høyre hjørne. I den brune bygningen til venstre lå Stål og Stil. Sett fra syd. Bildet er fra 2017 (?). Kilde: kart.1881

Nordlis smie