Tilbake til startsiden

Hamang papirfabrikk kjøpte Kjørbotangen. Der reiste ingeniør Nilsen et limkokeri, med finansiell støtte fra familien Lyche på Hamang papirfabrikk, for å forsyne fabrikken med lim kokt av bein fra slakteriene. Det luktet fælt.

Kokeriet brant ned i 1927, og virksomheten ble ført videre i Oslo. Eivind Lyche bygget stall for galopphestene sine på branntomten.

Fra 1988 holdt Handelshøyskolen BI til på Limtomten. Da BI flyttet til Nydalen i Oslo i 2005, overtok Sandvika videregående skole lokalene etter omfattende ombygging.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Ditt Vel nr. 2 2010

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Vi ser Nilsens limfabrikk, Limkokeriet, til venstre. Bildet er tatt i 1920.
Kilde: Bærum bibliotek

Nilsens Limfabrikk