Tilbake til startsiden

Løkke bro er en støpejernsbro som ble åpnet 19. desember 1829. Den var Norges første støpejernsbro, 5,20 meter bred og med et spenn på 22,8 meter.

Broen ble støpt på Bærums Verk i 1829 og var lenge en del av Drammensveien, senere av Ringeriksveien. Broen gikk over Sandvikselven. Da den ble satt opp, erstattet den en gammel trebro som raste sammen i vårflommen fire år tidligere. I de årene det ikke var bro, ble det først benyttet prammer som ble dratt over elven med tau, senere kom fergelignende båter.

Anbudsbetingelsene for ny bro ble lyst ut på kirkebakken på Haslum og Tanum i mai 1826. Blant flere alternativer ble grev Herman Wedel Jarlsbergs forslag til buebro i støpejern til
4700 spesiedaler pluss 1400 spesiedaler til montering, vedtatt. Dermed ble broen støpt på Bærums Verk.

Med økende biltrafikk på 1900-tallet, ble støpejernsbroen for liten, og hovedferdselsåren til Drammen ble i 1934 lagt over den nye Sandvika bro forbi Rådhuset, mens Ringeriksveien fortsatte over Løkke bro til 1970-tallet.

I 1977 ble Løkke bro erstattet av en ny, moderne bro, og Løkke bro ble flyttet 75 meter oppover Sandvikselven. Her tjener den som gangforbindelse mellom Løkkehaven og
Sandvika videregående skole
, tidligere Bedriftsøkonomisk Institutt.

Løkke bro har en særpreget konstruksjon og har lenge vært et yndet motiv for malere, deriblant Johannes Flintoe (1838), Fredrik Collett (1889) og Claude Monet (1895). Se bildene ovenfor.

Fosstveit bro i Tvedestrand kommune er en lignende støpejernsbro.

Løkke bro er en del av Asker og Bærum Historielags fadderordning.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens Kulturminne

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika − i Bærum. Kulturutvalget

 

 

 

 

 

 

  

Løkke bro under demontering før flyttingen i 1977. Kilde: Bærum bibliotek
Løkke bro 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Løkke bro

Løkke bro før flytting. Vi ser Monethuset nærmest broen og litt av Skomakerhuset helt til høyre. Sett fra syd. Kilde: Ukjent
Løkke bro 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Løkke bro 1838. Tegning av Flintoe (1787−1870). Kilde: Bærum bibliotek
Et av Claude Monets malerier av Løkke bro fra 1895. Vi ser Monethuset nede i høyre hjørne, Løkke midt i bildet og Løkkeåsen bak. Kilde: Lokalhistoriewiki
Fredrik Colletts maleri av Løkke bro 1889. Kilde: Bærum bibliotek