Tilbake til startsiden

Kalkbruket har også vært kalt Jong Kalkbrænderi. Det lå oppe på Jongsåsen og hadde den eldste av industriovnene i Bærum. Bruket ble anlagt allerede i 1867 og hadde den eneste av industriovnene som brukte ved som brensel.

Eieren het Kristian Hellerud. I 1875 oppgir han at brenneriet var i drift hele året unntagen i helgene. Han hadde 8 faste ansatte arbeidere, hvorav 2 kjørere.
Fem år senere klaget han sin nød over et for gammelt og ulønnsomt kalkbruk.

Nøyaktig hvor dette kalkbruket lå vet vi ikke. Sannsynligvis lå det på Jongsåsens høyeste punkt.


Se også: Generelt om kalkbrenning


Kilde:

Kittelsen, Kjell H.: Om freding av kalkovner på Borøya og litt om de første industrikalkovner. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)

 

 

 

 

 

 

  

Jongsåsen Kalkbreænderi