Tilbake til startsiden

Hamang Sag og Høvleri var en bedrift som ble etablert i 1916 på et utleid område på flaten sørvest for Hamang Papirfabrikk. Den var i drift til noen år etter andre verdenskrig (19401945). Virksomheten drev skjæring og høvling og hadde utsalg av trelast. Arbeidsstyrken varierte en del.

Bygningene ble revet da E16 (den gang E68) ble anlagt mellom Sandvika og Hønefoss.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Hamang Sag og Høvleri