Tilbake til startsiden

På stedet ligger tre gravminner i form av steinlegninger. Betegnelsen steinlegning brukes når det er et forholdsvis tynt lag med stein. I gravrøyser og gravhauger er det et tykkere lag. Steinlegningene ble registrert i 1964.

Dette er gravminner fra bronsealder (1800 fvt.–500 fvt.) eller jernalder (500 fvt.–1050 evt.).


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

Gravfeltet med tre gravminner er merket med rød innramming. Kilde: Kulturminnesøk

Gravfelt

Badebukta
Gravminnene 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Gravminnene på bildet ovenfor sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning