Tilbake til startsiden

Adressen er Jongskollen 27. (Gårdsnr. 49, Bruksnr. 120)

Gro Magnesen skriver om Glasshuset i Månedens Kulturminne (noe redigert):
"Den internasjonale senmodernistiske retning som oppstod på 1950-tallet preget i stor grad også 1960-tallet. Funksjonelle løsninger, rene former og streng estetikk preget arkitekturen. Samtidig var arkitekturen nyskapende. Bruk av stål, glass og betong ble utforsket. Målsettingen var ofte at materialene skulle fremtre med karakter og egenart understreket av kontraster og presis detaljering.

Da arkitekten Geir Grung tegnet sitt eget hus på Jongskollen i 1963, var han opptatt av at boligen skulle uttrykke hans tanker om å bo. Huset er plassert i en bratt skråning hvor hovedfløyen ligger delvis inn i terrenget. Stuen er utformet som et glass-skrin som krager ut over hovedetasjen. Fra stuen er det flott utsikt til fjorden og hele horisonten rundt. Grungs bygg var utradisjonelt og eksperimenterende. Byggesaken var årsak til betydelig oppstuss og avisskrivning.
Forut for sin tid hadde huset gulv med varmeslynger. I dag regnes huset som et av de to viktigste glasshusene vi har fra tidlig etterkrigstid.

Mer om Geir Grung (1926−1989)
Geir Grung var med på å prege norsk arkitektur de første tiårene etter den annen verdenskrig (1940−1945). Han var elev, sammen med blant andre Sverre Fehn, hos arkitekt Arne Korsmo og var inspirert av den modernistiske arkitekturens ideer fra 1920- og 1930-tallet. Videreutvikling av disse ideene, og streng arkitektonisk disiplin og utførelse, var viktig for Grung. Han var også sterkt påvirket av nordafrikanske og asiatiske byggetradisjoner; dette er tydelig i flere av hans bygg for norske industri. Foruten bygg for industri og næringsliv, tegnet Grung også enkelte eneboliger. I Bærum finnes i tillegg til hans egen bolig, også en bolig i Østenåslia på Haslum.
Etter hvert ble skipsdesign en vesentlig del av Geir Grungs virksomhet."


Mer om boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872−2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilde:

Bærum kommune. Månedens Kulturminne

 

 

 

 

 

 

  

Glasshuset. Sett fra vest. Kilde: Nasjonalmuseet
Se også Detaljkart

Glasshuset på Jongskollen

Glasshuset 2021. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning