Tilbake til startsiden

På stedet er det funnet en ring av bronse fra middelalderen (ca. 1050 fvt.−1537 evt.).
Den ble funnet av Martin Mesicek ved metallsøk i 2014.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

  

Funnstedet er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for ring

Over: Slik så det ut ved funnstedet i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Ringen som ble funnet.
Kilde: Unimusportalen
Funnsted