Tilbake til startsiden

Kulturminnesøk står følgende (noe omarbeidet): Funnet er et beslag, trolig remmendebeslag, av kobberlegering. Beslaget er lite og flatt med opphøyd dekor på fremsiden. Motivet minner om middelalderske løvemotiver. Dyrets hode er vendt mot den avbrutte enden (til høyre) med åpen munn.

Datering er usikker, trolig middelalder (ca. 1050 fvt.−1537 evt.).
Funnet ble gjort av Martin Mesicek ved metallsøk i 2014.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

  

Funnstedet er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for remspenne

Over: Slik så det ut ved funnstedet i 2019.
Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Spennen som ble funnet.
Kilde: Unimusportalen
Funnsted