Tilbake til startsiden

På stedet er det funnet en fragmentert remspenne av bronse fra jernalderen
(ca. 500 fvt.−1050 evt.)
. Den ble funnet ved metallsøk av Martin Mesicek.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.

Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

  

Funnstedet er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for remspenne

Slik så det ut ved funnstedet i 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Funnsted