Tilbake til startsiden


Adressen til bygningen verkstedet lå i er i dag Anthon Walles vei 36. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 128)

Brødrene Berntsen var en av Sandvikas store suksessrike industribedrifter på første del av
1900-tallet. Virksomheten ble etablert i Lier i 1912 av Andreas og Per Berntsen. De etablerte seg straks etter i Sandvika, først der Brambanigården ligger i dag.

Omkring 1914 gikk firmaet over til entreprenørvirksomhet og bygget elektriske kraftledninger og elektrisitetsverk mange steder i landet. Firmaet leverte blant annet armatur (utstyr eller tilbehør til tekniske installasjoner) til Rjukan-overføringen og hele Nore-ledningen. Som følge av dette arbeidet, begynte bedriften i 1916 å fremstille elektrisk ledningsmateriell. De var leverandør til Statsbanene, og har levert armatur til flere kraftverk, samt eksportert sine produkter til Sverige og Island.

I 1920 flyttet bedriften inn i baker Andersens lokaler i Anthon Walles vei, bak Sandvikens Gjestgiveri. Der bygget de en ny fløy mot øst. Bygningen har senere blitt bygget på i flere etapper.

I 1939 beskjeftiget fabrikken 30 arbeidere og hadde egen eiendom med en murbygning på tre etasjer.

Bedriften flyttet til Hønefoss i 1992.

I 2019 hadde mange bedrifter lokaler i bygningen.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Industrimuseum

Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

 

  

Bygningen 2017. Sett fra vest. Bakenfor ser vi Villa Bergli.
Kilde: Bærum bibliotek

Brødrene Berntsens verksted

Ovenfor: Her lå Brødrene Berntsens verksted. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nord.
Til høyre: Bygningen sett fra nordvest

Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart

Til høyre: Brødrene Berntsens verksted omkring 1920.

Nedenfor: Interiør fra verkstedet.

Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)