Tilbake til startsiden

Adressen er i dag Rådmann Halmrasts vei 10. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 38)

Hans Larsen fra Lommedalen eide Larsengården ved Ringeriksveien som veien gjennom Sandvika kaltes den gangen. Larsen drev vognmannsforretning her i mange år fra 1870-tallet. Han drev også skysstasjon i årene 1874–1875. En vognmann var en som drev med transport av varer eller mennesker.

Svigersønnen til Hans Larsen, Hjalmar Bjerkås, etablerte en kjøttforretning i gården i 1904.

Bjerkås kjøpte gården i 1909. Gården ble da hetende Bjerkåsgården.

Hj. Bjerkaas Kjød- & Pølsevareforretning tok imot levende dyr til slakt i bakgården, og solgte kjøtt, flesk, pølsevarer og delikatesser i første etasje ut mot gaten.

Førsteetasjen var trolig fra omkring 1750. Gården beholdt sin gamle stil frem til 1931, da Bjerkaas satte inn store speilglassruter.

Urmaker Ingvald Kolstad og Sandvikens Skotøiforretning drev også i gården.

Sønnene til Hjalmar Bjerkås, Hans og Sverre, overtok virksomheten under navnet Brødrene Bjerkaas i 1935. I 1939 var syv personer ansatt i dette firmaet.

Bjerkåsgården ble revet i 1961/1962, og en ny Bjerkåsgård sto ferdig i 1963. Tømmeret fra den gamle gården ble brukt i Løkkehaven da paviljongen der ble bygget.

A. Brynestad AS var en møbel- og utstyrsforretning som ble etablert i Bjerkåsgården i 1963 av Aagot og Audun Brynestad. De åpnet noen år senere også Brynestad Møbelsenter på Høvik. Dette senteret ble senere nedlagt. Butikken i Sandvika ble nedlagt ved årsskiftet 1995/1996.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Hj. Bjerkaas)

Lokalhistoriewiki (Om Brødrene Bjerkaas)

Lokalhistoriewiki (Om Brynestad)

Facebook

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

  

Bjerkåsgården 1959. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Bjerkåsgården 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Bjerkåsgården, tidligere Larsengården

Vi ser endeveggen av trehuset Bjerkåsgården foran murhusene til høyre i bildet.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 1944. Vi ser Victoria Linoleumsfabrikk bak til venstre.
Kilde: Bærum bibliotek
Okse på gårdsplassen i Bjerkåsgården 1910 − klar for slakting. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Bjerkåsgården omkring 1920. Vi ser et innfelt bilde av Hjalmar Bjerkås som etablerte kjøttforretningen. Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)