Tilbake til startsiden


En arbeiderbolig for Kampebråten Kalkfabrik lå i Kampebråten 2 (den gang Jongsveien 32). (Gårdsnr. 51, Bruksnr. 49)


Kilde:

Jongsåsen vel 100 år 1912 − 2012

 

 

 

 

  

Arbeiderboligen 1965. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Her i Kampebråten 2 lå en arbeiderbolig for Kampebråten Kalkfabrik. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Arbeiderbolig for Kampebråten Kalkfabrik