Tilbake til startsiden

Kanonstilling og bunker på Lillern (Skjerpehaugen)

 

Se også detaljkart

Lillern (Skjerpehaugen), rett bak bygningen der Jokerbutikken (tidligere Kiwi Nedre Stabekk og Walstads supermarked), ligger en kanonstilling og en bunker fra andre verdenskrig (1940−1945). Denne stillingen antas med stor sikkerhet å være bygget av tyskerne som en del av nærforsvaret av Fornebu. Byggeperioden er trolig 1941−1944.

Man antar at luftvernskanonen her var av mellomstort kaliber, anslått til 37 mm. Antagelig har denne stillingen vært bemannet med 8-12 mann. Det har trolig vært et minefelt i nærområdet som beskyttelse. Kanonstillingen var operativ helt frem til krigens slutt.

Selve bunkerrommet er på ca. 2 meter x 2 meter. Det er bygget i betong med et svært solid tak av armert betong med tykkelse ca. 40 cm. Man antar at bunkeren først og fremst ble benyttet som lagringsrom for ammunisjon til kanonen.

Ifølge tidligere HV-ansatte og medvirkende i HV Kanontropp i etterkrigstiden, ble denne stillingen ikke innlemmet som en del av nærforsvaret av Fornebu under HV sin ledelse. HV er forkortelse for Heimevernet.


Skjerpehaugen har navn etter A. Sharpe som i en periode eide Store Stabekk.


Se også Flyplassen under andre verdenskrig

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

Kanonstillingen 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Ca. 30 meter sydvest for kanonstillingen ligger en bunker.
Sett fra sydøst.
Inne i bunkeren er det et forholdsvis lite rom.

Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning
Over: Mellom bunkeren og kanonstillingen har det vært en løpegrav. Det er en fordypning i terrenget her. Fordypningen fortsetter også vestover fra bunkeren.
Sett fra sydvest, fra bunkeren mot kanonstillingen.

Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Kanonstilling
Tegning: Major Andreas Hauge

 

 

 

Tilbake til startsiden