Forsvarsanlegg med lyskastere i Brydeskogen

 

Se også detaljkart

I området kjent som Brydeskogen skal tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945) ha montert lyskastere som skulle lyse over Fornebuområdet ved luftangrep. Fortsatt kan man se noen av betongfundamentene etter noen av lyskasterstillingene. Selv om lyskastere ofte var mobile, ble noen også montert på betongfundamenter.

Det ble trolig også anlagt mindre maskingeværstillinger for å beskytte området mot sabotasje. Man kan anta at disse stillingene var bemannet med soldater som var innkvartert på
Lysaker skole
som lå like nedenfor.

Huset til Severin Marius Bryde (se bildet) ble rekvirert av tyskerne i 1940. De rev tårnet og de øverste etasjene da de mente at det høye huset kunne skape problemer for flyene deres som skulle lande på Fornebu. Den gjenværende delen av huset ble revet i 1993.

I 2000 overtok Bærum Kommune skogsområdet som i dag er et friluftsområde.


Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

Forsvarsanlegget er markert med blå strek. Kilde: Kulturminnesøk
Tilbake til startsiden
Brydeskogen er oppkalt etter Severin Marius Bryde (18511920). Han oppførte familiens hus på denne høyden i 1903. Huset var en imponerende tømmerbygning i dragestil. Den hadde 4 etasjer og tårn med spir.
Bildet viser huset slik det så ut før okkupasjonen.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune
På mrådet kan man se betongfundamentene etter noen av lyskasterstillingene.
Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune