Aktuelte lenker og bøker

Rasch-Engh, Rolf. (1988). Lysaker, en del av Bærum. Lysaker Rotary

Rasch-Engh, Rolf. (2000). Lysaker, gammelt boområde og næringssenter. Lysaker vel

Heide, Eivind. (1983). Lysakerelva

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Veinavn i Lysaker Vels område

Gater og veier i Bærum kommune

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Det er laget en video om Lysaker i 1966.

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.

 

 

 

Tilbake til startsiden