Tilbake til startsiden

Tjernsmyr Landhandleri og Kværner Engineering

 

Tjernsmyr Landhandleri
Tjernsmyr Landhandleri var en kolonialforretning som lå i Professor Kohts vei 16, og som ble etablert av Olaf Johansen i 1912. Landhandleriet solgte kolonial- og fetevarer (smør, ost og fløte).

Forretningen måtte holde høy standard, fordi kundekretsen besto av mange av tidens kjendiser. Professor Fridtjof Nansen, professor Halvdan Koht og komponisten Christian Sinding handlet på Tjernsmyr Landhandleri. Disse bodde på Lagåsen ved Fornebo.

Butikken hadde flere eiere frem til 1986, da eiendommen ble solgt til Kværner Engineering (se nedenfor). Butikken ble da lag ned og huset revet.

Se også Handel i Bærum


Kværner Engineering

Kværner Engineering holdt først til i en villa i Emanuels vei 5 (rett vest for trafikkmaskinen ved vestsiden av Lysakerlokket). I august 1980 flyttet de inn i første byggetrinn av sitt nye kontorbygg i Professor Kohts vei.
I dag (2022) holder Aker Kværner Contracting AS (Aker Solutions Contracting AS), etablert i 2003, til i Professor Kohts vei 5.

Kværner Engineering var et av Norges største innen totalprosjektering av faste og flytende olje- og gassinstallasjoner
offshore. Selskapet hadde avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Sandefjord, og flere datterselskaper, blant andre Kværner Process Systems AS og selskaper i Storbritannia, Belgia, USA, Canada, Australia, Singapore og Malaysia.
Selskapet var en betydelig arbeidsgiver i de 31 årene det eksisterte. På det meste var rundt 2000 fast ansatte og innleide konsulenter engasjert.
11. august 1997 ble Kværner Engineering slått sammen med de øvrige olje- og gassaktivitetene i Kværner Olje & Gass. Virksomheten er i dag del av det fusjonerte Aker Solutions ASA på Fornebu.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Tjernsmyr Landhandleri)

Lokalhistoriewiki (Om Kverner Engineering)

Bærum bibliotek

Budstikka 14. februar 1986

 


Tjernsmyr Landhandleri 1970. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Tjernsmyr Landhandleri er det grå huset litt bak, og litt til høyre, for det hvite huset nederst i bildet. Professor Kohts vei går foran landhandleriet. Vi ser også tjernet som ikke lenger eksisterer. Bildet er fra 1967. Kilde: Bærum bibliotek
Tjernsmyr Landhandleri omkring 1920.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)