Tilbake til startsiden


Sabotasjeaksjoner ved Lysaker Kemiske Fabrik

 

Norge var okkupert av Tyskland fra 9. april 1940 til 8. mai 1945.

Lysaker Kemiske Fabrik ble utsatt for en sabotasjeaksjon 29.juni i 1944. Grunnen var at fabrikken produserte konsentrert svovelsyre som ble brukt under fremstilling av sprengstoff til tyskerne. Men fabrikken produserte også stoffer som ble brukt i produksjon av kunstgjødsel til norsk landbruk. Hjemmestyrkene måtte spørre ledelsen i London om tillatelse til å gjennomføre aksjonen, og tillatelse ble gitt.

Gunnar Sønsteby og Birger Rasmussen fra Milorg D13 gjennomførte aksjonen. De var nøye med å plassere sprengladningene slik at ikke mer enn nødvendig ble ødelagt. Resultatet var at tyskerne måtte innføre konsentrert svovelsyre fra Tyskland. Sabotasjen hadde derimot ikke skadet produksjonen av kunstgjødsel til norsk landbruk.

25. september samme år sprengte et aksjonslag fra Milorg D13 to store tanker med konsentrert svovelsyre øst for utløpet av Lysakerelven. Disse tankene tilhørte også Lysaker Kemiske Fabrik.

Milorg D13 (Milorgdistrikt 13) var en del av motstandsbevegelsen Milorg som holdt til i kommunene Oslo, Aker, Asker, Bærum og den vestre delen av Lørenskog.
Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).
Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.


Kilder:

Rasch-Engh, Rolf. (2000). Lysaker, gammelt boområde og næringssenter. Lysaker vel

Wikipedia