Tilbake til startsiden


Sabotasjeaksjoner ved Lysaker jernbanestasjon

 

Norge var okkupert av Tyskland fra 9. april 1940 til 8. mai 1945.

16. desember 1944 gikk fire mann fra Milorg D13 inn på Lysaker stasjon og ødela seks tankvogner som sto der. Aksjonen ble karakterisert som vellykket. 10. januar 1945 ble flere tankvogner med bensin ødelagt. Det ble også gjort flere mislykkede forsøk på å ødelegge tankvogner.

Milorg D13 (Milorgdistrikt 13) var en del av motstandsbevegelsen Milorg som holdt til i kommunene Oslo, Aker, Asker, Bærum og den vestre delen av Lørenskog.
Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).
Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.


Kilder:

Rasch-Engh, Rolf. (2000). Lysaker, gammelt boområde og næringssenter. Lysaker vel

Wikipedia