Sabotasjeaksjon ved Jensens bilverksted

 

Norge var okkupert av Tyskland fra 9. april 1940 til 8. mai 1945.

12. februar 1945 gikk 5 mann fra Milorg D13 til aksjon mot Jensens bilverksted på Lysaker. Her sto en rekke biler og motorer av verdi for tyskerne, som alle ble ødelagt.

Milorg D13 (Milorgdistrikt 13) var en del av motstandsbevegelsen Milorg som holdt til i kommunene Oslo, Aker, Asker, Bærum og den vestre delen av Lørenskog.
Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).
Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.


Kilde:

Rasch-Engh, Rolf. (2000). Lysaker, gammelt boområde og næringssenter. Lysaker vel

Ingar Arneberg. Beboer på Lagåsen

Wikipedia

Slik så det ut etter sabotasjeaksjonen ved Jensens bilverksted. Sett fra nord. Kilde: Digitalarkivet
Jensens bilverksted lå bak bensinstasjonen (Esso) i Lysaker sentrum.
Dette bildet er fra 1984. Kilde: Kart.1881
Her lå Jensens bilverksted
Bensinstasjon (Esso)
Lysaker stasjon

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden